بازدیدها

بازدید آقای مهندس پیمان آرامون معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی از پروژه تله کابین ارومیه

آذر ماه ۹۷

آ

 

بازدید جناب آقای صمدلوئی رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اروميه و جناب آقای عبدلی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

اسفند ۹۷